Aansteekbrander

Jump to navigation Jump to search

▶ Controleer ten eerste de verbrandingswaarden van de aansteekbrander via het meetbuisje achterop de ketel (3).

▶ Indien noodzakelijk kunnen de verbrandingswaarden worden gecorrigeerd met behulp van de instelschroef op het aan- steekgasblok (2).

▶ Controleer vervolgens de verbrandingswaarden van de hoofdbrander via een meetpunt in de schoorsteen (4).

▶ Indien noodzakelijk kunnen de verbrandingswaarden worden gecorrigeerd met behulp van de V-instelschroef op het hoofdgasblok (5).▶ First check the combustion values of the pilot burner using the measuring tube on the back of the boiler (3).

▶ If required the values can be corrected with the adjustment screw on the pilot gas valve (2).

▶ Then check the combustion values of the main burner using a measuring point in the flue (4).

▶ If required the values can be corrected with the adjustment screw (V) on the main gas valve (5).

R3400/R3500/R3600 boiler manual