Ablation

Jump to navigation Jump to search

Dutch[edit | edit source]

  • ablatie
  • ablatio
Dutch definitions[edit | edit source]
  • IATE: Definition: verwijdering van een gezwel of lichaamsgedeelte, speciaal door snijden of loslaten; chirurgische verwijdering van een orgaan of gezwel. Definition reference: Wb Geneesk.DHD ;Meertalig Glossarium Civiele Bescherming(B)/Rampenbestrijding(NL)1990,Werkgroep Europese Commissie/Lid-Staten https://iate.europa.eu/search/standard/result/1594918177228/1
  • Ablatie (Latijn: ablatio) is een medische term voor wegsnijden of verwijderen van weefsel. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld met een scalpel of een laser. Tevens kan het duiden op het opzettelijk zodanig beschadigen van weefsel, dat het geen elektriciteit meer geleidt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ablatie_(geneeskunde)

English[edit | edit source]

  • ablation
English definitions[edit | edit source]
  • IATE: the removal of an organ by surgery
  • Oxforddictionaries.com:

(1) the surgical removal of body tissue: Radiofrequency ablation is the targeted cautery of cardiac tissue by local application of radiofrequency energy. (2) the removal of snow and ice from a glacier or iceberg by melting or evaporation. (2.1) the erosion of rock, typically by wind action. (2.2) the loss of surface material from a spacecraft or meteorite through evaporation or melting caused by friction with the atmosphere.

References[edit | edit source]