Efficiency

Jump to navigation Jump to search

Misc.[edit | edit source]

 • werkingsgraad
 • rendement (nuttig effect)
 • arbeidsrendement, werkprestatie, arbeidsprestatie (IATE[1])
 • nuttig vermogen (van een warmteinstallatie)
 • nuttigheid
 • nuttig effect (van een warmteinstallatie)
 • gebruiksgemak
 • efficiëntie (economie)
 • efficiency
 • doeltreffendheid
 • doelmatigheid
 • bruikbaarheid
 • [AUTOMOT.] effectieve werking
 • [ENERG.] beschikbaarheid (van hitte en energie)
 • nutsfactor

Van Dale EN>NL[edit | edit source]

efficiency =

 • 1 efficiëntie
  • doeltreffendheid, doelmatigheid
 • 2 bekwaamheid
  • geschiktheid, competentie
 • 3 efficiëntie
  • nuttig effect, rendement
 • 4 productiviteit
  • capaciteit, opbrengst, prestatievermogen

Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (14e ed., 2005)[edit | edit source]

efficiëntie
het verkrijgen van het grootst mogelijk effect of resultaat met of uit een gegeven kracht, middel of toestand, m.n. de rationele toepassing van economische principes in het bedrijfsleven
synoniem: doeltreffendheid, doelmatigheid, efficiency

 1. IATE definitions: ‘output work per time unit’ / ‘hoeveelheid arbeid welke een werknemer in een bepaalde tijd verricht’ src: https://iate.europa.eu/search/standard/result/1612127188662/1