Inschieten

Jump to navigation Jump to search
See also: inschietgebied 

Dutch[edit | edit source]

  • inschieten (in te schieten, ingeschoten)

English[edit | edit source]

  • enter/insert (in the system)(= inschieten, intikken, ingeven … bv. van orders in een systeem, via een scanner bv.)
  • (maten en toleranties op tekening) insert, enter (on)
  • (van een hijsreep) reeve
  • (van een inschietmal) shoot
  • [PRINT.] (het inschieten van papier in reeds bestaande stapels drukwerk) insert, interpose

[edit | edit source]

‘inschieten BETEKENIS & DEFINITIE (2014) (kantoortaal) afspreken. 'Een meeting inschieten'.

• En ‘inschieten’… Inschieten? Ik hoorde dit woord voorbij schieten toen mijn bedrijfsmentor tussen neus en lippen door een vergadering moest inplannen met de directeu… ik bedoel manager. Ik dacht eerst dat de beste man deze woorden zomaar gebruikte, gewoon zonder over na te denken. Maar dat was zeker niet het geval! Sterker nog, de hele afdeling spreekt van meetings inschieten met de manager. (http://ohmybla.blogspot.com, 01/05/2014) • Zo is afspreken 'inschieten' geworden, als in 'die meeting moeten we nog even inschieten'. (Japke-d. Bouma: Ga lekker zélf in je kracht staan. 2017) • ‘Goed zo, Rolf. We spreken elkaar. O ja, vraag Angela maar even een nieuwe bila in te schieten.’ (Loes Wouterson: Groener gras. 2019)’

(https://www.ensie.nl/woordenboek-van-populair-taalgebruik/inschieten)

Jansonius[edit | edit source]

INSCHIETEN: een hijsreep inschieten, reeve a hoisting rope (over [round] the sheaves); een blok inschieten, reeve a rope in (thread a r. through) a block;

INSCHIETING: de inschieting wijzigen, modify the rope reeving

Wolters[edit | edit source]

  1. 5 (invoegen) insert

Template:back to top