Inzetten op iets

Jump to navigation Jump to search
inzetten op iets = streven naar, focussen op, een prioriteit maken van

Dutch[edit | edit source]

 • inzetten op iets
 • ingezet op, ingezet worden op iets, zette op iets in, etc.

English[edit | edit source]

 • target ones efforts at/on something
 • focus on something
 • put emphasis on something
 • work towards something
 • stake/staking on sth
 • to be committed to sth
 • allocate/dedicate resources/staff to sth

vlaanderen.be[edit | edit source]

Inzetten op iets

Inzetten op iets (of iemand) is correct. De betekenis is 'streven naar, focussen op, een prioriteit maken van'.

 • De minister blijft inzetten op de verbetering van de luchtkwaliteit.
 • De partij wil vooral inzetten op jonge tweeverdieners.

Hoewel dit gebruik van inzetten in de meeste woordenboeken nog niet wordt vermeld, hoeft er geen bezwaar tegen gemaakt te worden. Het komt ondertussen geregeld voor, vooral in de context van beleid en management.

Inzetten wordt ook als overgankelijk werkwoord gebruikt, met een lijdend voorwerp dus: iets (of iemand) inzetten.

 • De minister zal de vrijgekomen budgetten inzetten voor de verbetering van de luchtkwaliteit.
 • De minister zal extra personeel inzetten op de nieuwe projecten.

Inzetten komt ook vaak als wederkerend werkwoord voor, in combinatie met het voorzetsel voor: zich inzetten voor iets (of iemand).

 • De minister blijft zich inzetten voor de verbetering van de luchtkwaliteit.
 • In totaal zijn er maar liefst zestig vrijwilligers die zich inzetten voor de jongeren in onze gemeente.

(https://www.vlaanderen.be/taaladvies/inzetten-op-iets)

External links[edit | edit source]

References[edit | edit source]

Template:back to top

 1. ‘To be invested in something means that you value that thing highly, and suggests that you are gambling on the success of that thing, though it might not be money that you're risking; it could be your reputation, or your peace of mind. If you support a football team then you could say that you are invested in that team. When they win, you're happy, but when they lose, you're dejected.’