Louse, lice

Jump to navigation Jump to search
‘Er bestaan drie soorten luizen; de hoofd- , kleding- en schaamluizen. Kledingluis wordt ook wel lichaamsluis genoemd en de medische term is Pediculosis humanus humanus.’ (https://encyclopedie.medicinfo.nl/kledingluis)

Louse, lice[edit | edit source]

Phthiraptera
Dutch = dierluis, dierluizen

Head louse[edit | edit source]

Pediculus humanus capitis
Dutch = hoofdluis (luis die op het hoofd parasiteert)

Body louse (clothing louse)[edit | edit source]

Pediculus humanus humanus / Pediculus humanus corporis
Dutch = kleerluis/kledingluis (luis die bij de mens op het lijf en tussen de kleren leeft)
Dutch = lichaamsluis, lichaamsluizen

Crab louse or pubic louse (Pthirus pubis)[edit | edit source]

Pthirus pubis
Dutch = schaamluis
Dutch = platluis
Dutch = krabluis