Opvolging

Jump to navigation Jump to search

Dutch[edit | edit source]

  • opvolging

English[edit | edit source]

Juridisch-Economisch Lexicon (JurLex)[edit | edit source]

  • (van aangifte) follow-up
  • (in België, controle op kwaliteit en voortgang) follow-up, follow-up action
  • (naleving van regels) observance, compliance
  • (als opvolger) succession

Van Dale nl>en[edit | edit source]

1. het op elkaar volgen
succession, sequence
2. met betrekking tot een ambt / de kroon
succession
3. het naleven
pursuit (of)
regels observance (of), compliance (with)
geboden obedience (to)

Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e ed. (2005)[edit | edit source]

opvolging
1. het op elkaar volgen
2. wijze waarop iets op iets anders volgt
3. het opvolgen in een ambt of functie, op de troon enz.
synoniem: successie
4. naleving (van voorschriften e.d.)
5. [leenvertaling van Fr. suivi] controle op de kwaliteit en de voortgang van een proces of van werkzaamheden
synoniem: follow-up