Tweetalig Woordenboek van vak en bestuurstaal bij Belgische Spoorwegen

Jump to navigation Jump to search

Full title: ‘Tweetalig Woordenboek van vak- & bestuurstaal bij Belgische Spoorwegen door L-J. Metdepenninghen, toegevoegd dienstoverste en X.-F. Smeesters, oud ambtenaar bij het Ministerie van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen, Telegrafen, Telefonen en Luchtvaart. (Fransch-Nederlandsch)

Verkortingen.

acronym = meaning

a. = aan

a.e. = aan een

b.d. = bij de

b.e. = bij een

b.h. = bij het

bouwk. = bouwkunde

buurtspw. = bij Buurtspoorwegen

b.v. = bij voorbeeld

B.W. = bij Bruggen en Wegen

delfst. = delfstof

druk. = drukkerstaal

E. = bij Exploitatie

electr. = electriciteit

fin. = bij Financiën

fotogr. = bij fotografie

geneesk. = geneeskunde

heelk. = heelkunde

horlogem. = bij horlogemakers

i.e. = in een

inz. = inzonderheid

krijgsk. = krijgskunde

krijgsw. = krijgswezen

landsv. = bij Landsverdediging

lastk. = in de lastkohieren

locom. = locomotief

in. = mannelijk

mach. = machine

meetk. = meetkunde

metselw. = metselwerk

mv. = meervoud

natk. = natuurkunde

N.B. = Nord-Belge

N.N. = Noord-Nederland

o. = onzijdig

o.e. = op een

o.h. = op het

0.W. = bij Openbare Werken

plantk. = plantkunde

rekenk. = rekenkunde

scheepst. = scheepsterm

scheepv. = scheepvaart

scheik. = scheikunde

spw. = bij Spoorwegen

stelle. = stelkunst

stofra. = stofnaam

taalk. = taalkunde

teekenk. = teekenkunst

telef. = bij Telefonen

telegr. = bij Telegrafen

timm. = timmerwerk

timmerger. = timmergereedschap

T.M. = bij Trekdienst en Materieel

V. = vrouwelijk

v.d. = van de

v.e. = van een

v.h. = van het

vest. = vestingbouw

voorwerpsn. = voorwerpsnaam

waterbouwk. = waterbouwkunde

werkt. = werktuigkunde

wisk. = wiskunde

W.W. = bij Weg en Werken

zeev. = zeevaartkunde

Zeew. = bij het Zeewezen

z.g. = zie geslacht